uk
Heal Your Life
 

Corporate Workshops - The economy of happiness

Via exercises and activities relevant to the changing business culture, we create a management style that moves from:

  • Judgment to Awareness
  • Reactive to Responsive
  • Fear to Faith
  • Surviving to Thriving

. This is an opportunity to humanize the corporate environment

 
Logo 72 8.5 x7.jpg

Managing with Heart & Mind

Steeds meer organisaties erkennen het feit dat gelukkige werknemers op lange termijn veel productiever zijn dan ongelukkige werknemers.

Deze gelukkige werknemers zijn steeds op tijd, ze nemen meer initiatief, zijn meer geëngageerd, zijn meer creatief, minder ziek en zijn minder geneigd om hun ontslag in te dienen. Men stelt vast dat ze vaak meer doen wat van hun verwacht wordt.

Deze gelukkige werknemers trekken bovendien andere collega's aan die net zo geëngageerd zijn als zichzelf.

Innovatieve bedrijven realiseren dat de mentale en emotionele gezondheid van het personeelsbestand dé sleutel is om winstgevend te blijven.

Studies hebben aangetoond deed meer dan de helft van de werknemers niet geëngageerd is, laat staat zich verbonden voelt met het 'waarom' ze voor hun bedrijf werken...

Daarom creëren wij een platform dat zich richt op het innerlijk welzijn van uw werknemers, een nieuwe maar krachtige manier om de prestaties van uw werknemers te verbeteren.

Dienstverlenervoordekmo-p_black-01.png

Banner_200x205 klein.jpg